Wijze van werken, houding:

Dienend vanuit een warme betrokkenheid, ruimte gevend aan anderen, met een goede balans of indien nodig focus als het gaat om taak- en/of mensgericht zijn. Eerlijkheid en transparantie zijn daarbij onontbeerlijk. Hieronder meer in detail mijn profiel.

Godsbeeld: Vader- en zoonschap ontwikkelen; heelheid zoekend;
Mensbeeld: begripvol/niet veroordelend/geen hokjesdenken;
Geestesgaven: profetisch, kennis en onderscheiding;
Leidinggevend vanuit herkenning en erkenning;
Stressbestendig: zelden arbeidsongeschikt, stabiel karakter;
Vasthoudend: geduld bij oppositie/veerkracht bij tegenslag;
Verantwoordelijk: staan voor overtuigingen en principes, integer;
Teamspeler/bruggenbouwer: doel/taak ondersteunend, verbindend;
Taak/mensgericht: afhankelijk van situatie.


Vanuit deze eigenschappen ben ik betrokken geweest bij meerdere gemeenten.
In mijn thuisgemeente in Den Haag ben na een crisis jarenlang voorzitter geweest tot er een nieuwe voorganger kwam. In andere gemeenten heb ik oudstenteams bij gestaan om de weg naar God, elkaar en de gemeenteleden weer te vinden zodat de gemeente weer op koers kwam en visie en leven kon ontwikkelen.