ChurchConsult

Welkom op de site van ChurchConsult. 

ChurchConsult wil dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van God. Aan de gemeente van Jezus Christus.
Het gaat daarbij niet zozeer om woorden maar om kracht. Om liefde en bezonnenheid. Kracht van Gods liefde die in de gemeente kan werken door mensen die de Heilige Geest in alle wijsheid en vrede kan leiden en inzetten.

Daarbij biedt ChurchConsult u en uw gemeente ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

  • Ondersteuning van leidinggevende teams: elkaar kennen en versterken; effectief zijn;
  • Cultuurverandering brengen;
  • Organisatie doornemen: handboek gemeenteleven opbouwen;
  • Financiën: ANBI, (on-line) administratie, budgettering en financieel beheer

Uitgangspunt bij dit alles is om bescheiden en vanuit een dienende houding u en uw gemeente bij te staan.