Iets wat er als gevolg van de lopende financiële problemen versneld lijkt aan te komen is digital currency, ook wel CBDC genoemd. (Central Bank Digital Currency)

 

Waarom?

Centrale banken (lees overheden) willen van de instabiliteit van het schulden- en valutasysteem af. Overigens hebben diezelfde overheden die problemen gecreëerd.

Die problemen kun je oplossen door het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem, dat niet de ballast van die schulden heeft.

Dat heeft als bijkomstigheid, dat daar waar geen geld is, dit toch digitaal beschikbaar kan worden gesteld. Want internet is inmiddels overal.

 

Hoe werkt dat?

In jouw digitale portemonnee wordt geld gestopt, waar je iets mee kunt kopen. W.s. begint het met levensmiddelen; dat went het snelst.
Let wel: het heet dan misschien geld, maar eigenlijk zijn het tegoedbonnen.

Tegoedbonnen wijzen naar specifieke bestedingen en langs deze weg hebben centrale banken volledig zicht én controle over met name onze uitgaven.

 

Contant geld is dan nog een obstakel in dit plan. Dat al te stevig ter discussie stellen, zal mensen wantrouwig maken. Maar dit nieuwe speeltje zal goed (lees : slick) in de markt worden gezet.

Er zal vooral op de ‘voordelen’ worden gewezen. De toegankelijkheid tot financiële producten van grote groepen wordt door dit systeem verbeterd. Het leent zich ook uitstekend voor een UBI (Universal Basic Income) systeem. Hiermee kun je regelen, dat niemand zonder eten en/of mogelijk onderdak hoeft te zitten.  
Je kunt ook denken aan het traceren van crimineel geld, wat nu vooral cash is.

Aangezien echter een bankbiljet wordt gegarandeerd door diezelfde centrale bank ligt het voor de hand dat deze banken een datum in de toekomst zullen noemen waarop contant geld niet langer gebruikt kan worden.

Zoals een tijdje geleden de nationale valuta in Europa verdwenen.

Alleen maar voordelen dus? 😊

 

Nou….

Dit Digital Currency systeem wordt via een digitaal ID (daar is tie weer, bekend van de Coronapas 😊) gekoppeld aan een eco-credit en een social credit systeem. In China werkt met name dit laatste gedeeltelijk al. Andere landen zijn er mee bezig.

Je voelt hem al aankomen: niet meedoen betekent niet meer kunnen kopen. Klinkt bekend?

 

Eerder gebeurd?

Eerder in de geschiedenis heeft dit ook gespeeld. Men kon via stempeltjes regelen wie wat waar kon kopen. Een beproefd machtsmiddel voor controle.
In Openbaring 13 wordt e.e.a. gekoppeld aan het beest uit de aarde.

Vooralsnog zal het systeem niet (meteen) gekoppeld worden aan specifieke overtuigingen. Maar velen zullen er toch een teken in zien en zichzelf daarmee buitensluiten.

Social crediting kan aan heel je dagelijkse gang gekoppeld worden.

 

De controle van dit systeem zit dan vooral aan de uitgaven kant. Je hebt dus wel geld, maar je kunt niet kopen wat en mogelijk ook waar je wilt.

Iets anders: in WW2 werden er in NL ook voedselbonnen uitgegeven. Alleen met die bonnen kon je eten kopen, zodat rijke mensen niet alles konden wegkopen.
In de Sovjet tijd, hadden de mensen wel voedsel- en ook energiebonnen, maar er lag niets in de winkels. Die bonnen zijn een voorloper op wat men nu wil doen.

Nu kan het zijn, dat het digitale geld ook gekoppeld kan/zal worden aan je gedrag of keuzes. Dus hoeveel je hebt hangt deels af van je keuzes, en wat en wanneer je iets kunt kopen, is ook afhankelijk van je keuzes.

 

Het loopt zo’n vaart niet?
Klik hier om te zien hoever het proces al is. Geen woord in de media, geen woord in de 2e kamer. Maar het hoort wel allemaal bij Great Reset en de 17 SDG’s.

Omdat de bedenkers van dit systeem w.s. ook weten wat er in de Bijbel staat, en ook de Islamitische medemens geen voorstander zal zijn van dit systeem, vraag ik mij af of het aanbidding van een zichtbaar en tastbaar monster gaat, of dat het om een systeem gaat, waar mensen idolaat van zijn. En als je nu al ziet, hoe lelijk er op Twitter over elkaar gesproken wordt, de vele bedreigingen, waar gaat dat dan naar toe. Hoe worden zij die kritische vragen stellen bejegend?

 

Diepere laag:

Wereldwijd wordt de vrijheid van de mens door de elites gezien als bedreigend voor diens voortbestaan. Daarom moet die vrijheid aan banden worden gelegd.

Lewis ‘afschaffing van de mens’ (1943) laat zien dat de mens zijn toenemende grip op de natuur vertaald naar onderhorigheid van iedereen aan enkelen

Dat moet ook de conclusie zijn als je de 17 SDG’s bestudeerd. Die zijn niet haalbaar als al die democratische kiezers veranderingen tegen kunnen houden.

Je kunt vanuit Bijbels perspectief ook zeggen, dat daar waar de mensheid niet kiest zich te onderwerpen aan Christus, hij daardoor alsnog door anderen/systemen/overheden in onvrijwillige onderworpenheid geregeerd wordt. 

Waarden imploderen en daarmee ook het bestaan van de mens als denkend, voelend en vragend wezen.

 

En nu?

Daartussen door zoeken wij in navolging van Christus mensen te redden door hen Jezus Christus te laten zien. 'Alleen als de Zoon ons vrijmaakt, zullen we waarlijk vrij zijn. Vrij om heen te gaan en om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.

 

Maranatha Heer Jezus, Kom spoedig!