Intro

Graag wil ik jullie meenemen in de troost die God ons geeft in Zijn Woord, in Zijn Zoon, in Zijn huis!
Op de 35e verjaardag van onze verkering, op Moederdag, gaf God mij 's nachts deze woorden.
Het is geen profetie, maar het mag misschien wel profetisch verstaan worden.

Koninkrijken

De Koninkrijken van deze wereld zijn er al in Genesis. De heersers vanaf Gen 6 en Gen 11. Bij gebrek aan identiteit (zonder God) willen mensen zich een naam maken en dingen bereiken die God niet gevraagd heeft, niet nodig heeft en zelfs afwijst. Gen 11: Welaan laten wij! Yes we can….

De Koninkrijken van deze wereld zijn gebaseerd op afgoderij. Op door ons geschapen goden, naar ons beeld en gelijkenis. De geschiedenis van de Koninkrijken van deze wereld is daarom lang en bloederig.

Waarom is dat?

In Gods paradijs heerst na de zondeval een tegennatuurlijke orde. De natuur van Gods Koninkrijk is leven en vrede. Dat leven en die vrede wordt in de Koninkrijken van deze wereld in een schaduwzijde geplaatst. Er wordt leven (brood en spelen) en vrede beloofd. Aan het vlees wordt tegemoet gekomen. Eten en drinken, bezigheid en vermaak. Geen oorlog, en met drogredenen en schijnvrede, geholpen door onderdrukking, lijkt het vredig. Dit is dus leven en vrede ten koste van de vrijheid (de essentie van Gods schepping!) van de mens, die in leegheid en verdoving zijn dagen slijt. Het is een schijnwerkelijkheid. Die schijn, daar is de huidige samenleving, met zijn dunne laagje beschaving, al lange tijd een reflectie van.

De kerk heeft lange tijd grote delen van de wereld tenminste beïnvloed. Zij oefende eeuwen lang ook macht en gezag uit. Daarin heeft de kerk lange tijd ook op de Koninkrijken van deze wereld geleken, ook al had zij een Goddelijke inspiratie. Bij de Islam zie je overigens ook claims op de waarheid en wereldheerschappij als ambitie.

In Gods Koninkrijk werkt het principe van de Voorziening, en de ontvangen identiteit door en van God maakt dat het leven zijn glans ontvangt door Gods aanwezigheid.
Hierdoor is het juk zacht en de last licht. Er is echte vrede, op grond van Gods Geest die in ons woont en die roept, Abba Vader. De stem van het vlees, de oorlog in de ziel is door de Geest van God tot stilte gebracht en de vrede Gods heerst in ons hart.

Waar gaat het heen

Al van meet af aan is het hierover gegaan. Welk Koninkrijk heeft het voor het zeggen. Wie de despoten van de wereld vergelijkt ziet overeenkomsten. Allemaal maakten ze gebruik van de angst en de leegte van het volk, stapten ze – geholpen door hun adoreerders - in het machtsvacuüm en hadden ze zo hun systemen om het volk onder de duim te houden.

De bijbel vertelt ons van de strijd die hieromtrent gaande is. Ook vertelt zij ons dat er uiteindelijk één Koninkrijk overblijft. De ideeën van de despoten – al dan niet verlicht – zijn nooit weggeweest. Ze zien er in elke tijd misschien net iets anders uit, en hun verkooppraatjes worden subtieler, maar het doel is nog steeds hetzelfde.

De narcist wil zijn naam vereeuwigd zien, en de mensen willen een oplossing voor hun problemen. Ze volgen een ieder die die problemen voor hun oplost. Ze zien vervolgens pas later – te laat – wat de prijs is van die oplossingen.

Hoe laat is het

Ons wordt verteld dat we mondiale problemen hebben, die alleen door een globalistische aanpak kunnen worden bestreden. Dat is overigens in strijd met Gods woord, die in de Thora meer uitgaat van kleine economische en sociale – zelfvoorzienende - gemeenschappen, zoals die tot op de dag van vandaag nog steeds gevonden kunnen worden.

Globale problemen vragen om een globale regering (NWO), die vanuit een kleine groep, geholpen door talloze instituties zoals tech-reuzen (big data).
Samen met de media vertellen die ons dat het echt niet anders kan. (Opb 13:4)

De mensen zullen blij zijn dat de problemen worden opgelost, en zullen opnieuw laat (te laat) tot de ontdekking komen dat ze deze “oplossingen” betalen met hun vrijheid. Ze worden onderdeel, om niet te zeggen slaven – of ze het nu willen of niet – van een systeem.

Het komende systeem waaraan in deze tijd gewerkt wordt (WEF) zal werken met vrijwillige uitsluiting.
Wil je niet meedoen, dan sta je buiten en kun je ook niet meedoen.
Dit is met de moderne techniek heel simpel te realiseren. Ook maakt techniek het heel eenvoudig om alles te weten van iedereen.

Let wel: dit kan er allemaal zijn, omdat we elkaar zijn kwijtgeraakt, uit het oog zijn verloren.
We vragen niet meer naar de ander. Maar God roept: 'Adam, waar ben je?!'

Waar zijn we dan beland: in een schijn leven en schijn vrede. De liefde is verkild, dat proces is al lange tijd gaande.
Als de liefde verkilt, komt dat omdat God er niet meer mag of kan zijn.

Jezus en Zijn Koninkrijk

De bijbel vertelt ons dat er slechts één Koninkrijk zal zijn aan het einde van de tijd. Dat is Gods belofte aan allen die zuchten onder de druk van dit leven.

Jezus vertelt ons in Matt 13:30 dat in de oogsttijd eerst het onkruid wordt verzameld en verbrand.
Het zal dus eindigen dat wordt afgerekend met alles wat zich verheft of God tegenstaat.
Er komt dus een eindstrijd, waarvan vast staat door Wie die strijd gewonnen gaat worden.

Dat is onze troost. Tegelijk waarschuwt Jezus ons in Mat 7:21-22 en Luc 13. En zegt Hij: er zullen eersten en laatsten zijn. In Matt 24 zie je de grote afrekening. Gods gerechtigdheid gevisualiseerd.

Het denken in de opname van de gemeente kan oneerlijk aandoen. Hoe delen wij in het lot van hen die al lange tijd vervolgd, gemarteld en gedood worden om Christus wil. Wat is dan voor hen de grote verdrukking.

Die grote verdrukking kan de periode zijn, waarin zij die zichzelf wilden redden zullen moeten inzien, dat deze wereld zichzelf niet kan redden. Dat ze in een schijnwereld leven in een schijnvrede. Ze zullen worden behandeld als slaven van hun eigen verlangens. Als Gods genade – de gemeente – er niet meer is, en God zich heeft teruggetrokken uit de wereld, tja, wie of wat zal dan de baas op aarde zijn?

Het feest in de hemel

Ik houd vast aan de beloften Gods voor Zijn gemeente. Daarbij vul ik niet in wie dat allemaal wel of niet zijn. Zijn Gemeente zal aan het bruiloftsmaal aanliggen. Alle tranen van de opofferingen, pijn verdriet en lijden zal door God zelf gewist worden. Daarvoor heeft en neemt God de tijd, namelijk de eeuwigheid. Dat tranen wissen staat 3 keer in de bijbel. Jes 25:8, Opb 7:17 en Opb 21:4. De vreugde zal immens en intens zijn, omdat het lijden van Gods kinderen niet vergeefs is gebleken!

Wij hebben hier dus geen blijvende stad, maar wij verwachten de toekomende!

Maranatha, Heer Jezus, de Geest en de bruid zeggen, kom!  Spoedig!

 

PG_2020-05-10